1. Защо Африка се смята за люлката на човечеството?

а. защото континентът Африка има формата на люлка
б. защото в Африка са се развили първите хора
в. защото в Африка живеят най-много хора

2. Какъв юбилей бе честван през 2009 г., в годината на Дарвин?
а. 200 г. от рождението на Чарлз Дарвин
б. 150 г. от публикуването на основния труд на Дарвин
в. 150 г. от началото на преподаване на еволюционната теория в училище

3. Какво трябва да се случи, за да има еволюция?
а. едно животно трябва да се озове в недокоснато от други местообитание
б. един ген трябва да претърпи случайна промяна
в. животни или растения трябва да изкарат много дълго без вода

4. Къде са възникнали първите форми на живот?
а. в подводни вулкани
б. на границата между морето и земята
в. в блатни райони

5. Какво представлява „камбрийската експлозия“?
а. природна катастрофа, която предизвиква масово измиране
б. най-голямото изригване на вулкан в историята
в. поява изведнъж на нови и разнообразни видове организми през камбрий

6. Какво открива Дарвин със своята еволюционна теория?
а. че динозаврите са живели само в Африка
б. че всички живи организми имат общо родословно дърво
в. че ДНК на човека и гризачите съвпада на 89%