Тест: За еволюцията

03 януари 2017 г., 18:10
12176

Илюстрация: Shutterstock 

1. Защо Африка се смята за люлката на човечеството?

а. защото континентът Африка има формата на люлка
б. защото в Африка са се развили първите хора
в. защото в Африка живеят най-много хора

2. Какъв юбилей бе честван през 2009 г., в годината на Дарвин?
а. 200 г. от рождението на Чарлз Дарвин
б. 150 г. от публикуването на основния труд на Дарвин
в. 150 г. от началото на преподаване на еволюционната теория в училище

3. Какво трябва да се случи, за да има еволюция?
а. едно животно трябва да се озове в недокоснато от други местообитание
б. един ген трябва да претърпи случайна промяна
в. животни или растения трябва да изкарат много дълго без вода

4. Къде са възникнали първите форми на живот?
а. в подводни вулкани
б. на границата между морето и земята
в. в блатни райони

5. Какво представлява „камбрийската експлозия“?
а. природна катастрофа, която предизвиква масово измиране
б. най-голямото изригване на вулкан в историята
в. поява изведнъж на нови и разнообразни видове организми през камбрий

6. Какво открива Дарвин със своята еволюционна теория?
а. че динозаврите са живели само в Африка
б. че всички живи организми имат общо родословно дърво
в. че ДНК на човека и гризачите съвпада на 89%

7. Какво са живите фосили?
а. много добре запазени скелети
б. вкаменени растения
в. живеещи и днес видове, които не са се променили съществено от милиони години

8. Кога първите по-високо развити организми завладяват сушата?
а. преди 4 млрд. години
б. преди 1 милиард години
в. преди 300 милиона години

9. Колко дълъг е бил най-големият динозавър?
а. 30 м
б. 40 м
в. 50 м

10. Какво е конвергенция (в биологията)?
а. образуване отново на закърнели и ненужни органи или части на тялото
б. кръстоска на две животни от сходни видове
в. сходни белези на различни групи организми като част от приспособяването им към сходни условия за живот

11. Кое в еволюционната теория се означава с „хомология“?
а. видове животни, които не се нуждаят от другия пол за размножаване
б. наличието на едни и същи органи и системи в различни видове животни
в. видове животни, които са генетично най-близки до човека

12. Първите бозайници са приличали на:
а. земеровки
б. плъхове
в. котки

13. Съществуват близо 5000 вида бозайници. Най-много - една трета от тях - са:
а. гризачи
б. маймуни
в. копитни животни

Отговорите ще намерите на следващата страница.

Отговори: 1-б, 2-а, 3-б, 4-а, 5-в, 6-б, 7-в, 8-в, 9-б, 10-в, 11-б, 12-а, 13-а
 

 

Ключови думи:
Коментари