Латинският е мъртъв, да живее латинският! Той е дал началото на романската езикова група, към която спадат френският, италианският, испанският и много други. Независимо че отдавна не е сред говоримите езици, често присъства в тях с крилати, вечни фрази, пише Мениджър Нюз. Знаете ли какво означават те? Направете този тест, проверете знанията си.

1. O, tempora! O, mores!

a). „Времената са весели!”
б). „О, свещена простота!”
в ). „О, времена! О, нрави!”

2.  Tertium non datur

a). „За вкусовете не се спори.”
б).  „Трети вариант няма.”
в ). „Третият е излишен.”

3. Memento mori

a). „Помни, че ще умреш.”
б). „Улови момента.”
в ). „Времето е пари.”

4. Primus inter pares

a). „Гарван гарвану око не вади.”
б). „Пръв сред равни.”
в). „Всички до един.”

5. Citius, altius, fortius

a). „Дойдох, видях, победих!”
б). „По-бързо, по-високо, по-силно”
в). „Здраво тяло в здрав дух!”

6. Homo homini lupus est

a). „Вълкът вълк не убива.”
б). „Всеки човек е лъжец.”
в ). „Човек за човека е вълк.”

7. Alea iacta est

a). „Ябълката на раздора.”
б). „Жребият е хвърлен.”
в). „Светлина в мрака.”

8. Per aspera ad astra

a). „През тръни към звездите.”
б). „Да бъде светлина.”
в). „Хляб и зрелища"

9. A priori/a posteriori

a).  „Сега.”
б).  „В миналото.”
в). „До и извън всякакъв опит.”

Ще откриете отговорите на следващата страница.