Верни отговори:

1 – В; 2 -  Б; 3 – А; 4 – Б; 5 – Б; 6 – В; 7 – Б; 8 – А; 9 – В;