Разбира се, Amazon Kindlе има динамични шрифтове и може да съдържа в себе си стотици книги, но може ли да прави това?

Отпечатана в края на 16. век, тази малка книга е удивителен експонат от колекцията на Националната библиотека на Швеция, съобщава Neatorama. Това е отличен пример за шесткратно подвързване тип dos-à-dos, при което 6 книги са свързани в една публикация, но могат да се четат по отделно благодарение на 6 перфектно разположени закопчалки.

ВИЖТЕ КАК.

Настоящият експонат е отпечатан в Германия и като повечето произведения от онази епоха съдържа религиозни текстове.