За и против електронната книга – колкото привърженици, толкова и противници. Всеки открива по някоя полза за себе си, но вредите също не липсват.

Какво представлява електронната книга?

Това е съвременен аналог на печатната и по същество представя същото произведение. Това е файл, който обединява текстово, визуално и звуково съдържание. Електронните книги са лесни за съхранение и пренасяне и могат да се закупят от различни специализирани сайтове.

Достъпът до електронните книги е възможен посредством всякакви електронни устройства с дисплей и специализиран софтуер. Файловете се предоставят на читателите в сходен до хартиената книга вид, но с тази разлика, че електронният четец може да побере няколко хиляди електронни книги, което е едно от най-съществените й предимства.

Налице са и различни ползи за читателя (предимства) като избор на шрифт, отметки, запомняне на страници, бързо „прелистване“ и др.

В днешно време и ученици, и студенти предпочитат дигиталното обучение. Особено във времето на пандемия електронното обучение придоби широка популярност.

Според изследванията обаче учениците и студентите запомнят и усвояват много по-лесно материала от хартиен носител, отколкото през мониторите. В крайна сметка колкото и бързо да напредва светът, каквито и технологии да навлизат, нищо не може да замени старомодната книга и нейния аромат.