Основните случаи на масово насилие в днешния свят са тези, извършвани от правителствата в рамките на собствентие им, законно признати граници. Можем ли да кажем, че няма отзвук за това?

Сюзан Зонтаг (англ. Susan Sontag, 1933–2004) е американска писателка, известна с работата си в областта на литературната критика, културологията и политическия активизъм.