„Куражът не идва, когато имаш всички отговори. Той идва, когато си готов да се изправиш лице в лице с всички въпроси, които си избягвал цял живот.“ (Шанън Л. Алдър)

Шанън Л. Алдър пише по въпросите за любовта, психологията, връзките между хората. Мъдрите й сентенции намират място в повече от 100 книги.