Шамарите в детска възраст се отразяват пагубно 

10 март 2017 г., 12:26
1830

Daniel Jedzura / Shutterstock 

Колкото повече децата са пляскани като малки, толкова по-агресивни и антисоциални хора стават. Това, което наричаме „напляскване“ има ефект, подобен на този на по-тежкото физическо насилие, са установили учени. 

Заключенията им идват от изследвания, проведени в продължение на 50 години, обхващащи над 160 хиляди деца. 

Учените също така са установили, че пляскането води до повече психични проблеми и когнитивни затруднения в по-късна възраст. 

„Нашият анализ се фокусира върху това, което повечето американци биха разпознали като „пляскане“, а не върху потенциално опасното насилническо поведение. – казва д-р Елизабет Гершоф, един от авторите на изследването. „Открихме, че напляскването е свързано с непредвидени вредни последствия и не е води до никакво нито краткосрочно, нито дългосрочно послушание, което целят родителите, когато дисциплинират децата си.“

Изследването дефинира „пляскането“ като удар с отворена ръка по крайниците или задните части. Но въпреки това последствията от него са сходни на с тези от по-тежкото физическото насилие. 

Пляскането постига точно обратното на това, което обикновено искат родителите – убедени са учените. 

Възрастните, които са „яли шамари“ като деца са по-склонни да поддържат подобно поведение като родители. Това е основният начин, по който тази практика се предава през поколенията. 

Около 80 процента от децата по света са подложени на подобна форма на „възпитание“. 

„Ние като общество възприемаме напляскването и физическото насилие като две различни неща. И въпреки това нашето изследване показва, че пляскането е свързано със същите отрицателни последствия за детето, както и побоят, само че в по-малка степен. – казва Гершоф.

„Надяваме се нашето изследване да помогне да се образоват родителите за потенциалните вреди от пляскането и да ги насърчи да опитат по-позитивни и не-наказателни методи за дисциплина.“

Източник: PsyBlog 

Коментари