Годишните сезони влияят на начина, по който очите ни възприемат някои основни цветове - например жълтия. До това заключение достигнаха британски неврофизиолози, след като прочуха начина, по който 12 доброволци възприемат основните цветове през различните годишни времена.

"Оказва се, че при смяната на сезоните нашето зрение се адаптира към настъпващите в околната среда промени. През лятото например сме заобиколени от море и зеленина и очите ни отчитат факта, че през цялото време гледаме зелен цвят. А това пречи на възприемането ни на жълтите тонове", коментир Лорън Уелбърн от университета на Йорк. Според нея жълтото ни изглежда по-ярко през зимата и късната есен, отколкото през пролетта и лятото.

Как точно е протекъл експериментът? Много просто - когато поредният доброволец влезе в стаята, те пускат осветлението, а след няколко минути пред монитора искат от участника в опита да подбере този оттенък, който му се струва най-жълт, без примеси на червено или зелено.

След като сравняват резултатите от опитите през различните сезони, Уелбърн и нейните колеги са открили, че човешкото око, независимо от индивидуалните особености на зрението, възприема по различен начин това, което човек приема за чисто жълт или зелен цвят. През лятото например идеалният жълт цвят по-скоро се е измествал към синята част на спектъра, а през зимата - по посока на червените тонове.

Ако се говори с термините на физиката, то дължината на вълната за всеки от цветовете е варирала с 1,5-2 нанометра през лятото и през зимата. Това е несъществена разлика за човека, но високочувствителните фотосензори отчитат "зимното" и "лятното" жълто и зелено с различни оттенъци. Според учените промените в зрението ни настъпват, тъй като през лятото в ретината са активни конусите, които отговарят за разпознаването на светлината със средна дължина на вълната, а към тях се отнася зеленият цвят.

Източник: Current Biology