Фридрих Ницше е един от най-влиятелните западни мислители. Този немски философ, класически филолог и писател е създал редица противоречиви трудове по въпроси като религия, морал, култура, философия и наука.

В следващите редове ще ви представим 25 цитата от човека, който оказа сериозно влияние върху екзистенциализма и постмодернизма в съвременната философия със своите произведения.

***

Там, където не може да обича, човек трябва да отмине. 

Веднъж завинаги искам да не знам много - мъдростта слага граници и на познанието.

Който се бори с чудовища, нека внимава сам да не се превърне в такова. 

Всичко, което не ме убива, ме прави по-силен. 

Боговете са мъртви и човекът е оставен сам на себе си.

Ако мълчиш достатъчно дълго, ще се отучиш да бърбориш и ще се научиш да говориш.

Има две житейски правила: Правило 1 - Не се тревожи за дреболии. Правило 2 - Всички неща са дреболии.

Където и да ходя, винаги съм следван от едно куче, наречено Его. 

Най-великите ни изживявания са нашите най-тихи мигове. 

Съвременният човек страда от отслабване на личността. 

Животът ми е бил най-лек, когато е изисквал от мен най-трудни неща.

Който се възмогне на най-високите планини, той се смее на всички трагически игри и истински трагедии в живота.

Да станеш сериозен мъж - това означава да откриеш отново сериозността, която като дете си влагал в играта.

Тези, които танцуват, са смятани за луди от онези, които не чуват музиката.

Любовта към едно нещо е варварство - защото тя е за сметка на всичко останало. Дори и любовта към бога. 

За художниците, за гениите опасността се крие в жената.

Не се страхувай от действията си, не ги изоставяй - угризенията на съвестта са порок.

Някои хора не искат да чуят истината, защото не желаят да видят илюзиите си унищожени.

Обвързано сърце - свободен ум. Ако човек обвърже и отдаде сърцето си, може да даде на ума си много свободи.

От нашите най-добри врагове ние не искаме да бъдем щадени, а също не и от ония, които от душа обичаме.

Само извървените мисли са ценни.

Сам да приемаш себе си като съдба, да не искаш нищо друго - в подобни състояния това е просто висш разум.

Знам омразата и завистта на вашето сърце. Вие не сте толкоз велики, за да не познавате омраза и завист. Тогава бъдете тъй велики да не се срамувате от себе си.

Който не умее да лъже, той не знае що е истина.

Не разбирам, защо трябва да злословим. Ако искаме да злепоставим някого, достатъчно е да кажем някаква истина за него.