Със сигурност знаете колко важно е първото впечатление за бъдещите ви взаимоотношения с даден човек. Чували ли сте обаче, че то се създава само за 7 секунди? Поне на подсъзнателно ниво.

Ако искате да сте сигурни, че човекът отсреща ще ви хареса, използвайте някои от тези трикове, предоставени от BrightSide. 

1. Не забравяйте поздрава.

Ако започнете разговора със случайна фраза, може да заварите човека неподготвен. Ето защо е хубаво да го поздравите и да се представите в началото. Не трябва и да се страхувате първи да подадете ръка на непознат. Това е най-простият компонент на успешното запознанство, който често е пренебрегван.

2. Гледайте събеседника си в очите.

В по-голямата си част общуването протича невербално. Поради тази причина един прям и открит поглед в очите можете бързо да предразположите отсрещния. Това е универсален сигнал за доверие и честност. За да не изглеждате твърде самоуверени, може от време на време да гледате събеседника под нивото на очите.

3. Бъдете уверени.

Възползвайте се от факта, че тялото ни казва много. Особено ако искате да направите нужното впечатление. Сигналите, демонстриращи откритост и създаващи атмосфера на доверие са: свободната поза, изправени (но не напрегнати) рамене, вдигната глава, ръцете некръстосани, отпуснати до тялото.