Нови хоризонти пред лечението на депресия или комарджийска страст

Сега целта на учените е да идентифицират кои точно са онези синаптични невронни връзки и специални типове клетки, които са отговорни за изменението или съответно неизменението на поведението. Те искат да узнаят как сигналите за избор достигат до мозъка и как различните мозъчни участъци ги преработват, за да се стигне до вземането на важни решения.  По този начин в бъдеще може би ще стане възможно да се разбират по-добре състояния като комарджийската страст или депресията и съответно да се лекуват по-успешно.  

„Логично е при депресия да се наблюдава завишена инертност на невроните - казва Пасекер. – Много от засегнатите се затрудняват да променят настоящата си ситуация. Често за тях е непреодолимо предизвикателство дори да напуснат сигурността на леглото си сутрин.“ Активността на невроните в префронталната кора на комарджиите също изглежда много ниска – такива хора са вкопчени в същия модел и са неспособни да оценяват адекватно понесените загуби и в съответствие с това да превключват на вариант „сигурност“.

Адаптация: Цветелина Велчева