Дали да рискуваш, или да заложиш на сигурно? Въз основа на активността на невроните в префронтална кора на мозъка може да се предвиди какво действие ще последва: ако активността на тези специфични неврони е ниска, индивидът е готов да предприеме риск при първия удобен случай. Ако обаче активността им рязко се повиши, тогава той ще избере сигурния вариант. До този извод са стигнали учени от Центъра за изследване на мозъка и Центъра за медицинска статистика, информатика и интелигентни системи към Виенския университет и Медицинския институт на Ню Йорк. Резултатите от тяхното проучване са публикувани в един от последните броеве на специализираното австрийско списание „Неврон“.

Бил проведен опит с плъхове, на които предоставили две възможности за избор: единият път водел към варианта „сигурност“ и малка, но гарантирана порция храна. Другият път – вариантът „риск“, предлагал на животните или четворна, или никаква порция. За избора „риск“ вероятността да получат храна или да останат без нищо била променяна няколко пъти по време на експеримента и плъховете се научили да нагаждат стратегиите си и готовността да рискуват.  При това авторът на изследването Йоханес Пасекер установил, че активността на определени нервни клетки в префронталната кора предопределя избора на животните дори когато те вземали неочаквани решения в разрез с предишен горчив опит.

Пасекер разказва: „Като анализирахме невронната активност, ние успяхме да предскажем  какъв ще е следващият избор на опитните животни. Освен това чрез селективни манипулации на мозъчната дейност ни се удаде да окажем влиянием върху решенията на животните дотолкова, че при колебание да предприемат по-висок риск“. В невроните на префронталната мозъчна кора били изкуствено въведени оптогенетични протеини, които се активирали с помощта на лазерна светлина. Когато учените потискали избирателно невронната активност в префронталната кора, плъховете  били готови да рискуват, като игнорирали дори многократно повтарящия се провал.