Изследване на специалисти от Университета в Еймъри, САЩ, доказва, че разликата във възрастта на партньорите влияе върху силата на отношенията между тях и на продължителността на връзката им.

Има ли оптимална разлика между партньорите

Целта на учените била да пресметнат каква е оптималната разлика във възрастта за щастливи отношения.

За участие в изследването били поканени повече от 3000 двойки, в които един от партньорите вече е имал в миналото брак. Всички участници са преминали през специално тестване, разработено от психолози.

В резултат специалистите получили любопитни данни, които свидетелстват за това, че разликата във възрастта може да играе огромна роля при продължителността на отношенията в двойката.

Какви са изводите на учените

Учените констатирали, че колкото разминаването в годините е по-голямо, толкова повече нараства рискът съюза да приключи твърде бързо. „Вероятността от разрив в отношенията през първата година за двойки с разлика от 20 и повече години е 95%“, заявяват авторите на проекта. Ако разликата е 10 години, аналогичният риск е 39%, а при 5 е 18% в случаите.

Според изследователите, най-дълговременните отношения са когато разликата във възрастта на партньорите е минимална. Ако е под една година, то рискът от раздяла е едва 3%.

Кое оказва влияние

Учените твърдят, че върху продължителността на отношенията в двойката влияе и наличието на деца, като не е задължително те да са родени от този съюз. Тоест, ако един от двамата има дете, то отношенията в двойката приключват с 59% по-рядко в сравнение с двойки, които са на същата възраст, но нямат деца.

Когато между партньорите има съвместно дете, то със сигурност скрепява съюза им повече, защото рискът от раздяла между тях намалява на 76% в сравнение с бездетните двойки.

Новите родители