Ново изследване установи, че психопатите не могат да различат лицевите емоции, които са предизвикани от стрес или тъга и това може би обяснява много черти от тяхното поведение. Вероятно това е водещата, ако не единствената причина психопатите да не могат и да не помагат да други хора в беда или в състояние на силен стрес.

Водещият учен на изследването, д-р Ейми Дауъл, обяснява, че “При повечето хора се получава така, че ако видят някой, който е наистина притеснен и в беда те просто по естествен начин и спонтанно отиват при него и се опитват да го успокоят. Но при хората, които са много високо в спектъра на психопатиите тази реакция не се наблюдава или ако се случи е по-скоро сериозно изключение”.

За целите на изследването на 140 души са били дадени да разглеждат снимки на хора, които са изразявали различни емоции, като тъга, щастие или отвращение. Психопатите са показали специално проблем с реакциите, при които е бил изразен дълбок стрес.

Psy Blog