През последните години се смята, че дете, което е завършило подготвителната група в детската градина, а не може да чете и смята поне до 10, е изостанало в развитието си.

Ако на прага на училището то не знае да изписва буквите и цифрите, да рецитира поне няколко стихотворения, да пее песни и да задава въпроси на английски език – се смята за по-малко умно в сравнение с другите деца.

Детската градина е мястото, където малкото трябва да бъде подготвено емоционално и психологически за новата си роля на бъдещ ученик – така мислят много детски психолози. Там детето трябва да придобие интерес към ученето, към училището, към учителите като авторитети. 

В Държавните образователни изисквания за предучилищното образование не е заложено детето да се научи да пише и чете. То може да изписва елементи от букви, да се учи да се ориентира в тетрадката с широки и тесни редове, да се концентрира и внимава, да изследва средата, която го заобикаля, да рисува.

Снимка: Guliver / iStock

Всички тези изисквания обаче понякога не са достатъчни за родителите. Любознателността и любопитството на децата са вътрешните им мотиви, чрез които се стремят да опознават и изучават света. Когато ученето на същите тези буквички и цифри е продиктувано от тези мотиви – ученето е забавление и е много по-лесно. Настояването на родителя и желанието му детето да е по-добро от останалите, всъщност затормозява ученето при малките деца.

Дали детето, научено да чете и пише (макар и с печатни букви), е усвоило стабилни умения за учене и дали няма да изгуби своя интерес? Повтарянето на материала понякога прави ученика по-разсеян и незаинтересован.