Съчувствието към партньора ви кара да се чувствате добре, дори и партньорът ви да не го забелязва. До този извод стига ново изследване, което е проследило 175 младоженци, които са били заедно средно около 7 месеца.

“Нашата цел беше да проучим хипотеза, издигната от сегашния Далай Лама Тензин Гиатсо, а именно, че съчувствието към състоянието на другите подобрява нашето собствено състояние,” обяснява Професор Хари Рийс, водещият автор на изследването.

За целите на изследването двойките са си водили дневник в продължение на две седмици, в който са записвали случаите, когато са проявявали съчувствие към своите партньори.

Хората са включили неща като:

  • Изразяване на нежност
  • Показване на техния партньор, че е важен за тях
  • Промяна на плановете с оглед желанията на партньора