Веднъж, когато настъпило времето птиците да отлетят на юг, едно врабче решило, че полетът до красивите топли страни е дълъг и изморителен и отказало да отлети с останалите. Не след дълго дошла зимата и обвила всичко в студ и мраз.

Тогава врабчето разбрало, че ще трябва да отлети на юг. Но зимата не го пожалила и крилцата му замръзнали от студ. Малката птица паднала върху студената земя, а смъртта й била сигурна. Тогава от някъде се появила една крава и се изходила върху врабчето.

Кравешките изпражнения го стоплили. Щастливо, че се е разминало със смъртта, то станало и започнало да чурулика. В този момент, чула неговата песен от някъде се появила котката на фермера. Тя извадила врабчето от изпражненията, изчистила го и го изяла.