Един философ имал само един чифт обувки. От носене обаче те се прокъсали и той помолил обущаря спешно да ги поправи.

- Приятелю, затворих вече, няма как да ти оправя обувките днес. – казал обущарят – Защо не наминеш утре?

- Работата е там, че имам само един чифт обувки и не мога да се появя без тях по улиците. – отвърнал философът.

- Няма страшно! Имам тук един чифт за такива случаи, ще ти ги дам временно.

- Какво? Да нося нечии чужди обувки? За какъв ме мислиш ти?

- Че, какво толкова? Защо се ядосваш, че трябва да носиш чужди обувки след като нямаш нищо против да носиш в главата си чужди идеи и мисли?!