Един Учител никога с никого не спорел, защото знаел, че спорещите се стремят да докажат своята правота, а не да намерят истината.

Един път решил да демонстрира пред учениците си „ценността“ на спора:

- Как пада филията – с намазаната страна отгоре или отдолу? – попитал той.

Учениците започнали да спорят:

- Разбира се, отдолу.

- Не, отгоре.

- Дайте да проверим! – казал Учителят.

Намазали филия с масло, хвърлили я във въздуха и тя паднала с маслото нагоре!

- Аз спечелих!

- Само защото аз допуснах грешка. – казал Учителят.

- Каква грешка?

- Намазах филията от другата страна.