Един мъдрец се разхождал сред природата. Внезапно покрай него профучал младеж, който тичал така силно, че разминавайки се с него, го бутнал. Тогава мъдрецът не се сдържал и го попитал:

- Закъде си се забързал така, човече?

- Извинявам се за инцидента, но бързам, защото съм много зает с това да открия смисъла на живота си. Не мога да пропилявам ценно време и да се бавя, докато не се добера до него!

- Не си първият, който търси смисъла на живота. Познавах и друг такъв човек, който посвети целия си живот на тази кауза.

- И какво се случи с него? Успя ли да го открие в крайна сметка? -поинтересувал се припряният младеж.

- Да, той го откри, малко преди да издъхне. Но успя да го разкрие на малцината, които се намирахме до него в този момент.

- И какъв е смисълът на живота?

- Смисълът на живота се крие в избора… - подел мъдрецът.

- Благодаря ти за бързия отговор! - рекъл младежът и отново се понесъл напред.

-…в избора дали да живееш живота си и да оценяваш всеки миг или да се луташ години наред, търсейки смисъла му…