Веднъж учениците помолили Учителя да им предаде урок по мъдрост. Съгласил се той, но им поръчал първо да уловят един паяк.

Когато се справили със задачата, той пуснал паяка в дома си и ги поканил да видят какво ще стане.

Не след дълго паякът започнал да плете вертикално мрежата си. Учителят я бръснал с ръка и я унищожил. На следващия ден сторил същото, после пак и пак.

Накрая, след няколко дни, когато всички отново се събрали да видят творенията на паяка, забелязали, че мрежата вече е оплетена хоризонтално. Тогава Учителят казал:

- Ето, дойде моментът за вашия урок по висша мъдрост. Запомнете, под ударите на живота оцеляват не тези, които сляпо следват традиции, обичаи и готови рецепти, а тези, които търсят нестандратни решение и следват съветите на сърцето и разума си.