Попитали един мъдрец:

- Ако човек обича някого, ще се върне ли при него?

А мъдрецът отвърнал:

- Ако човек обича, той няма да си тръгне .