На първия ден Бог сътвори Кучето и му каза: “Стой на прага на къщата и лай по цял ден по всеки, който мине! Давам ти продължителност на живота 20 години”.

А Кучето Му отговори: “Това е прекалено много време за едното лаене! Дай ми само 10 години – връщам ти останалите десет!”.

И Господ се съгласи.

На втория ден Бог създаде Маймуната и й рече: “Забавлявай хората, прави маймунджулъци, разсмивай ги! И на теб ще ти дам 20 години живот”.

“Колко скучно! Да правя маймунджулъци цели 20 години?! Кучето ти върна 10, защо и аз да не сторя същото? Става ли?”

И Господ отново се съгласи.

На третия ден Бог създаде Кравата и й проговори: “Ще отиваш всеки ден със фермера на полето. По цял ден ще се трудиш с него под яркото слънце, ще даваш мляко, ще раждаш теленца… Отреждам ти цели 60 години за този тежък труд”.

Но и Кравата възроптала: “На тежък живот ме обричаш – и то за цели 60 години! Нека ти върна 40 – и 20 години тегло ми стигат!”.

И Господ пак прие и тази молба.

На четвъртия ден Господ създаде човека. И му рече: “Яж, спи, забавлявай се, жени се… наслаждавай се на живот! Отреждам ти 20 години”.

И Човекът веднага също възропта: “Само 20 години?! Нека да взема и тези 40 години, които ти върна Кравата, и 10-те от Маймуната, а и 10-те на Кучето?”

И Господ удовлетвори и неговото желание.

И от тогава, през първите 20 години от живота си ние ядем, спим, играем и се наслаждаваме на самите себе си… през следващите 40 години от живота си се потим под жежкото слънце и се трудим неуморно, за да изхранваме семействата си… след това цели 10 години се правим на маймуни – за да забавляваме внуците си… а  през последните 10 години от живота си – лаем по всеки, който премине покрай прага ни…