Вървял човек и срещнал Гений.

- Как си станал такъв?

- Не съм станал, Бог ме е създал така.

- А тогава защо всички се възхищават от теб, а не от Бог?

- Попитай тези, които се възхищават! - отвърнал Геният.