Веднъж Мъдрецът извикал при себе си своите ученици и им показал един бял лист, в средата на който била поставена една черна точка.

 - Какво виждате тук? – попитал старият учител.

 - Точка. – казал един от учениците.

 - Черна точка! – потвърдил друг.

 - Голяма черна точка! – уточнил трети.

 Тогава Мъдрецът седнал в един ъгъл и заплакал.

 - Учителю, какво направихме, защо се разстрои така? – заразпитвали тревожно учениците.

 - Плача, защото всички вие, мои ученици виждате единствено малката черна точка, а никой не забелязва големия бял лист …

***