Момче и момиче били силно влюбени един в друг. Един ден отишли при един мъдрец и го попитали.

– Днес ние сме много влюбени, искаме нашата любов да продължи вечно. Дайте ни мъдър съвет как да задържим любовта?

– Добре - казал мъдрецът. – Намерете по един орел, уловете го и го донесете при мен на върха на планината.

Влюбените се разделили и тръгнали по различни пътища, за да може всеки да намери по един орел. След това ги занесли на мъдреца.

– Вържете краката на орлите и ги пуснете да излетят. – казал им мъдрецът.

Влюбените вързали орлите за краката един за друг и ги пуснали. Не след дълго те паднали на земята, защото не могли да летят. Опитвали се да се отвържат, но само се кълвели един друг.

Тогава мъдрецът казал:

– Отвържете орлите и отново ги пуснете.

Само след миг птиците политнали в небесата.

– Ето това е тайната, никога не се „връзвайте“ един друг, защото тогава любовта ще умре и нито един от вас няма да може да живее и „лети“ спокойно.