Филип, бащата на Александър Македонски, покорявал Гърция. Страната била раздробена и той завоювал област след област, докато останала само Лакония – земята на спартанците.

Армията на Филип обаче била на предела на силите си, а спартанците се славели като отлични воини.

Решил Филип да се опита да завладее Лакония без боя. И пратил вестоносец с послание при спартанците, което гласяло: „Ако ми се подчините, ще ви направя управители на всички завоювани земи. Ако ли не – ще унищожа прекрасния ви град!”.

Скоро пристигнал и отговорът на спартанците. От една дума: „Ако!”