Странстващ философ се отбил веднъж при мъдрец-отшелник, живеещ в пещера.

- Мъдрецо! – казал той. – Ти си глупак!

- Колко време вървя до тук, за да ми кажеш това?- попитал мъдрецът.

- Месец, - отговорил странникът.

- Е, и кой тогава е глупакът?! – вежливо отвърнал мъдрецът.