1. Бъдете така добри към себе си, както сте и към останалите. Гледайте на грешките си като на възможности за учене. Обръщайте внимание на нещата, които правите добре, дори и най-дребните. 

2. Помолете доверен приятел или колега да ви каже какви са вашите силни страни или какво ценят във вас.

3. Прекарайте малко тихо време насаме със себе си. Усетете как се чувствате отвътре и се опитайте да бъдете в мир със себе си. 

Източник: PsyBlog