Тези четири съвета ще ви помогнат да свалите от гърба си товара на миналото и с увереност да промените живота си към по-добро. И така, как да пренапишем сценария на живота си?

1. Главите на живота

Представете си, че романът на вашия живот се състои от няколко глави (обикновено от две до седем). За какво се разказва в тях? Измислете заглавие на всяка (например: ранно детство, училище, студентски години, първа работа, първа любов). След това накратко изложете съдържанието им. Внимателно обмислете мястото си във всяка от главите.

2. Ключовите житейски събития

Изберете най-важното събитие във всяка глава. Това трябва да бъдат реални постъпки и действия от вашето минало. Например – една вечер миналото лято сте взели важно решение. Или когато сте били на 12 години, сте имали сериозен разговор с майка си.

Внимателно и с подробности опишете всяко събитие – кой е участвал в него? Къде се е случило то? Какво сте правили тогава? Какво сте чувствали? Определете степента на влияние на всяко събитие в живота си: какво говори то за вас като човек тогава и днес?

Моментите на полет...

Спомнете си най-яркия миг, свързан с преживяването на нещо радостно. В паметта ви това трябва да бъде едно от най-хубавите, най-прекрасни събития от живота ви. Къде е станало това? Кой е участвал в него? Как преживяването се е отразило на живота ви?

...и на пропадане.

Превъртете назад лентата на събитията и си спомнете момента, когато сте преживели крайно неприятни за вас емоции (отчаяние, разочарование, чувство за вина). Дори да ви е неприятно да си спомняте за това, бъдете напълно честни. Какво сте правили тогава? Кой е участвал в събитията? За какво сте си мислили и какво сте чувствали?

Повратният момент

Когато си припомняме събитията от живота си, можем съвсем точно да определим онези моменти, когато в него са настъпвали големи промени. Такива мигове може да се отнасят към различни страни от житейския сценарий – отношенията с хората в училище и на работа, личните интереси и т.н. Опитайте се да осъзнаете в какво се крие важността на тези събития за вас лично. Те не бива да повтарят събитията от другите подрубрики.

Важни събития

...от ранното детство

Изберете някой относително ясен детски спомен и подробно го опишете. Той може и да не е особено важен за сегашния ви живот. Важен го прави фактът, че е един от първите ви най-ярки спомени. На колко години сте били тогава? Къде се е случило всичко?

...от съзнателното детство

Опишете сцена от детството си, която се е запечатала в съзнанието ви като особено важна. Може да е натоварена както с положителни, така и с отрицателни емоции. Кой е участвал в нея? Какво ви говори тя за това какви сте били тогава и какви – сега? В какво се крие нейната ценност?

...от юношеството

Разкажете за събитие, което е важно за вас и се е запазило като много ценно в съзнанието ви.

...от зрелия живот

Опишете едно ключово събитие от живота си след 21-годишна възраст.

+1

Опишете още едно събитие от който и да е период от живота ви, което ви се струва важно.

3. А сега какво?

Оформете два различни сценария за живота си, по които той може да се развие за в бъдеще.

Благоприятен: Като начало разработете най-желателния вариант на събитията, като изхождате от личните си ценности и желания. Бъдете смели, но реалистични.

Неблагоприятен: А сега създайте сценарий, в който нещата не се развиват добре в бъдещето ви. Опишете страховете си, измислете ситуация, в която, да се надяваме, никога няма да попаднете. Отново бъдете реалистични.

4. Главната тема

Отново прелистете главите от своя живот, включително тези за бъдещето. Можете ли да извлечете основната тема, най-важната идея, лайтмотива на романа на своя живот? Каква е главната му тема? Как тълкувате значимите събития от живота си? Разгледайте ги от различни гледни точки и ще видите, че погледът ви върху живота ще започне да се променя така, както никога преди. А сега е време да действате за промяна!

Psychologies