Творците на словото имат много идеи и бурна фантазия, но обикновено ситуациите, които те разказват, и описаните от тях предмети на бъдещето рядко излизат извън кориците на книгите им.

И все пак има такива визионери, които са успели да предрекат огромни скокове в науката и историята 50, понякога дори 100 години преди да се случат, пише Мениджър NEWS. Това са футуристите, чиито ум надхвърля пространството и времето, в което са живели. За нас остава само да гадаем дали книгите им са били пророчески, или просто изобретателите са взаимствали вдъхновение от литературата.

Ето кои писателски предсказания вече са обичайна част от нашия живот.

Хърбърт Уелс

„Великите, необичайни идеи, които излизат от границите на опита, често имат по-малка власт над хората, отколкото незначителните, но затова пък съвсем конкретни идеи.”

Идеите на Уелс са именно от онзи вид, който изпреварва времето си. В трудовете си геният е описал телевизията, ескалаторите, генните експерименти, летящите превозни средства, лазерното оръжие, разбиването на атома и дори ядрената бомба. Освен това писателят оценил значението на телефона и предсказал, че в бъдеще той ще стане първостепенното устройство за хората, което ще обедини в себе си функциите на интернет и компютрите. Естествено, Уелс не е имало как да знае, че това наистина ще се случи – той е писал произведенията си в самото начало на 20 век.

Артър Кларк

„Той включи устройството за краткосрочно запаметяване на таблета и, задържайки изображението на поредните страници на екрана, бързо прегледа заглавията и статиите, които го интересуваха.”

Много преди уважаваният Стив Джобс да популяризира таблета, неговият прототип е подробно описан от Кларк в „Космическа одисея 2001” - книга, публикувана през 1968 г. Кларк предвижда глобалното разпространение на онлайн игрите, макар и самото понятие за виртуална реалност да липсва по негово време. Това обаче не попречило на писателя да опише в книгите си онова, което днес наричаме интернет. Именно Кларк през 1945 г. публикува идеята за радиолокацията и следенето на обекти от разстояние.