Писателите, които предрекоха бъдещето

03 януари 2017 г., 17:28
1089

AntonKarlik / Shutterstock

Творците на словото имат много идеи и бурна фантазия, но обикновено ситуациите, които те разказват, и описаните от тях предмети на бъдещето рядко излизат извън кориците на книгите им.

И все пак има такива визионери, които са успели да предрекат огромни скокове в науката и историята 50, понякога дори 100 години преди да се случат, пише Мениджър NEWS. Това са футуристите, чиито ум надхвърля пространството и времето, в което са живели. За нас остава само да гадаем дали книгите им са били пророчески, или просто изобретателите са взаимствали вдъхновение от литературата.

Ето кои писателски предсказания вече са обичайна част от нашия живот.

Хърбърт Уелс

„Великите, необичайни идеи, които излизат от границите на опита, често имат по-малка власт над хората, отколкото незначителните, но затова пък съвсем конкретни идеи.”

Идеите на Уелс са именно от онзи вид, който изпреварва времето си. В трудовете си геният е описал телевизията, ескалаторите, генните експерименти, летящите превозни средства, лазерното оръжие, разбиването на атома и дори ядрената бомба. Освен това писателят оценил значението на телефона и предсказал, че в бъдеще той ще стане първостепенното устройство за хората, което ще обедини в себе си функциите на интернет и компютрите. Естествено, Уелс не е имало как да знае, че това наистина ще се случи – той е писал произведенията си в самото начало на 20 век.

Артър Кларк

„Той включи устройството за краткосрочно запаметяване на таблета и, задържайки изображението на поредните страници на екрана, бързо прегледа заглавията и статиите, които го интересуваха.”

Много преди уважаваният Стив Джобс да популяризира таблета, неговият прототип е подробно описан от Кларк в „Космическа одисея 2001” - книга, публикувана през 1968 г. Кларк предвижда глобалното разпространение на онлайн игрите, макар и самото понятие за виртуална реалност да липсва по негово време. Това обаче не попречило на писателя да опише в книгите си онова, което днес наричаме интернет. Именно Кларк през 1945 г. публикува идеята за радиолокацията и следенето на обекти от разстояние.

Рей Бредбъри

„Ние, земляните, имаме дарбата да рушим великото и прекрасното. Ако не сме отворили колбасарски магазин в Египет, сред развалините на Карнакския храм, то е само защото мястото е неудобно и там трудно ще развъртиш търговия.”

Рей, който неотдавна напусна нашия свят, е предсказал изключително много неща. Например в разказа си от 1950 г. „Ще дойде ласкав дъжд” той подробно описва концепцията за „умната къща”. Прототипът на социалните мрежи също е описан от него още през 1953 г. – според неговата визия потребителите общуват помежду си с помощта на специален телевизор. Какво още е измислил Бредбъри? Слушалките, банкоматите, плоскоекранните телевизори, стаите с виртуална реалност, видеоплеърите и дори автомобилите с изкуствен интелект.

Робърт Хайнлай

„Когато компютърът греши, той се заинатява върху грешките си повече и от човека.”

Въображението му ражда концепция за Google, прототип на търсачките в интернет. Какво още? Мобилният телефон, микровълновата печка, протезите и аналога на програмата AutoCad. Транспортът чрез соларни батерии също е идея на Хайнлайн. В книгите си той подробно е описал и устройство, подобно на скенера.

Джордж Оруел

„Всичко се случва в съзнанието. А онова, което става в съзнанието на всички, се случва и в реалността.”

Освен политическите си предсказания, Оруел е прозрял и появявата на видеонаблюдението. Помните ли заплашителното „Големият Брат те следи”? И до днес ни побиват тръпки. А днес в повечето държави в света се провежда тотално наблюдение на гражданите именно по начина, описан от Оруел. Какво да кажем за „новговора”, на който разговарят героите от романа „1984”? Той много напомня наситения с английски думи жаргон на днешните младежи. Оруел предвидил и управляването на общественото мнение и поведение с помощта на средствата за масова информация, които манипулират историята в нечия полза.

Айзък Азимов

„-А нима психологията на роботите е толкова различна от човешката?

- Разликата е огромна. – Тя си позволи една хладна усмивка. – Преди всичко, роботите са дълбоко порядъчни.”

Всички съвременни роботи, изработвани с такъв ентусиазъм от японците, са описани от Азимов още в средата на 20 век. Той е и първият, който споменава за проектора, който се използва на всички конференции, презентации и други масови мероприятия.

Братя Стругацки

„Ятата от идеи продължаваха да се носят безсмислено във въздуха.”

В повестта на руските фантасти „Пладне, XXII век” се говори за системата „Каспаров-Карпов” – метод, който се използва за „копиране” на мозъка и изграждането на математически модели по него. Произведението е публикувано през 1962 г. – тогава шахматистът Анатолий Карпов е едва на 11 години, а Гари Каспаров още не е бил роден.

Коментари