Според ново проучване съществува взаимовръзка между печатането и емоционалното ни състояние.

Установено е, че ако думата е написана предимно от дясната ръка, то тя има по-позитивно значение. И обратно – ако думата е написана главно от лявата ръка, това се асоциира с негативни емоции.

Изследването обхващало хора, които говорят на английски, испански и нидерландски език. Те използвали стандартната клавиатура с английската азбука, служейки си както с дясната, така и с лявата ръка. Хората придавали емоционално значение дори на измислени думи като „boshe”, „cheethe”, „plake”, и „throog”. 

Заключението на учените е, че всекидневното използване на клавиатурата е повлияло върху това какво чувстваме в даден момент и как възприемаме света.

Пример за това е най-тъжната история, създавана някога - "Декстър Уийвър сервира паниран гмурец рогач" от Далас Уийб, който написал книгата си през 60-те години на 20. век единствено с лявата си ръка.

Източник: Popular Science