И двамата родители влияят на формирането на личността на детето, но отхвърлянето на детето от страна на специално един от родителите може да бъде много по-критично за дългосрочното му развитие като възрастна личност.

Отхвърлянето на детето от страна на бащата може да нанесе по-голяма и дълотрайна емоционална травма на детето, в сравнение с отхвърлянето от майката, заключи ново научно изследване по проблема на отхвърлянето на децата от страна на родителите им.

Очевидно отхвърлянето на детето на който и да е от двамата родители е сериозно травмиращо за детето, но бащите често имат по-силен престиж, авторитет и власт в очите на детето.

Поради тази причина едно дете може да приеме отхвърлянето си от страна на бащата по-тежко, отколкото ако е било отхвърлено от страна на майка си.

Професор Роналд Ронър, съавтор в изследването, обяснява:

“За периода от четвърт век, колкото траеше нашето изследване, ние не открихме друг вид преживяване, който да има толкова силен и продължителен ефект върху личността и личностното развитие на детето, като отхвърлянето на детето от страна на единия или двамата родители.”

Децата и възрастните, навсякъде, независимо от разликите в културите, расите, религиозните убеждения и пола, реагират по един и същ начин, когато приемат себе си като отхвърлени от техните родители”.