Двойките със значителен стаж се познават доста по-зле, отколкото партньори с връзка от една-две години. Това доказва изследване на психолози от Университетa на Индиана, САЩ, и Базелския университет в Швейцария.

В него участвали 58 "нови" двойки на възраст между 19 и 32 г. и 20 двойки на възраст 62-78 с обща продължителност на връзката средно 41 г. Всички изследвани били набрани в германската столица Берлин.

На всички участници били раздадени каталози с ястия, кинофилми и кухненски дизайн.

Те трябвало да укажат дали харесват предложените стоки и произведения по скала от 1 до 4. И да се опитат да отгатнат евентуалните предпочитания на партньора си.

Оказало се, че младите двойки успешно разпознавали вкуса на другарчето си в 47% от случаите, възрастните партньори дали 40% верни отговори. От гледна точка на десетилетния им опит заедно, старците явно отстъпвали на младежите в отгатването на вкуса на другия.

Според учените това може би се дължи на самоуспокоението, че в стабилизираната връзка вече няма какво да учиш за другия.

Не е изключено и в по-продължителните връзки целта на самото партньорство естествено да се измества встрани от взаимното съзерцание.

Тези изводи се подкрепят от факта, че по-възрастните участници изразявали много по-голяма увереност в познанията си за вкуса на партньора. Но това може да се дължи и на "семейната дипломация" при която всеки убеждава другия, че му харесва "същото".