Развитието на речта през първите месеци

На 3-4 месеца кърмачето може да се смее с глас или да проявява недоволство. То вече изпитва и изразява радост и любопитство, страх и обида. Смехът и усмивката в тази възраст вече са съзнателни.

Психическото и емоционално развитие на 4-месечното се характеризират с много движения. Бебето реагира на познати гласове и лица, на играчки и предмети, които харесва. То размахва ръчички и крака, усмихва се и се смее с глас в отговор на закачки.
То изучава своето тяло, пипа си косичките и лицето, разглежда с любопитство пръстчетата на ръцете и на краката.

- Интересно му е да се гледа в огледалото.

- Бебето вече знае и реагира на името си.

- На 4 месеца то лесно произнася гласни „о“, „а“ както и съгласни - „б“, „п“ и „м“ и прави прости съчетания.

Какво да правят родителите:

За да го стимулирате: говорете с бебето , активно използвайте мимика!

Четете му прости книжки – назовавайте животно, предмет и ясно произнасяйте как се казва. 

Пробвайте заедно да имитирате какво прави всяко животно – бау-бау, мияу, кукуригу, ква-ква ... Звукоподражанието помага за развитие на говорния апарат.

Новите родители