В първите дни от живота си бебето само плаче. С всеки изминал ден в плача му започвате да откривате различни интонации.

Майката вече може да различи, когато то е гладно, кога иска внимание, кога трябва да смени памперса.

После идва гукането – агу, гу и други подобни меки звуци, които то произнася с видимо удоволствие. Това се случва обикновено на 4-8-ата седмица.

После постепенно бебето казва отделни звуци, повтаря еднакви срички, докато стигне и до цяла дума.

Етапи на развитие

- В първите седмици кърмачето още не умее да установява контакт. Емоционалната връзка с мама и татко тепърва започва да се изгражда. То още изразява своите чувства и потребности с плач.

- През втория месец неговите чувства и потребности стават по отчетливи. Появяват се нови интонации.

Можете да привлечете вниманието му посредством други начини на въздействие - зрение, слух, ласка.

- Към третия месец то изпитва потребност да общува с възрастните около себе си. Бебето започва да гука и очаква реакция на своите звуци.

- На четвъртия месец то  се заслушва в човешкия глас, опитва се да повтори движението на устните и да наподоби звуците ни възрастните.

- Около 6-ия месец то гука отчетливо и произнася първи срички – първоначално еднократно. След това започва да ги повтаря една след друга

- На  една година то вече може да каже някои прости думи.