Шизофренията представлява хронично психично разстройство, което оказва негативно влияние върху мислите, чувствата и поведението на хората. Човек, който страда от заболяването, намира за трудно да разграничи между реалността и фантазията. Халюцинациите и заблудите са едни от най-често срещаните симптоми на психичното заболяване шизофрения, които превръщат ежедневните дейности и поддържането на взаимоотношения с останалите в предизвикателство. Двата симптома се считат за част от позитивната симптоматика на психичното разстройство, което означава, че те не се наблюдават при здравите хора.

Халюцинации
Халюцинациите се характеризират като преживявания и усещания, които не са разбираеми за другите хора. За човека, страдащ от шизофрения, тези възприятия обаче изглеждат напълно истински, заплашителни и въздействащи. Около 70% от диагностицираните мъже и жени съобщават за някакъв вид халюцинации. 

Слухови: Този вид най-често включва чуването на гласове – понякога няколко различни гласа – или други звуци като шепнене или мърморене. Гласовете могат да звучат ядосано, припряно или да изискват различни неща от халюциниращия пациент.

Визуални: Тези възприятия, които не отговарят на реалността, обикновено се изразяват във виждането на предмети, хора, светлини или шарки. Визуализирането на починали близки или роднини може да се окаже изключително стресиращо и емоционално натоварващо преживяване. Също така е възможно възприятията да бъдат изменени от заболяването по начин, по който определянето на точното разстояние на предметите да бъде проблемно начинание.

Вкусови или обонятелни: Те могат да включват миризми или вкус – както приятен, така и неприятен – които всъщност не са реални. Халюцинации от този тип са изключително опасни, тъй като някои индивиди, страдащи от шизофрения, могат да започнат да си внушават, че някой се опитва да ги отрови, и да спрат да се хранят.

Тактилни: Този вид възприятия се изразяват в усещания за движение или докосване по тялото (като например докосване от чужди ръце или пълзящи насекоми по кожата).

Наличието на нереални възприятия невинаги е сигурна индикация за шизофрения. Индивиди, които страдат от афективни разстройства, шизоафективно разстройство или други заболявания могат да проявят подобна симптоматика. Халюцинациите дори могат да се появят вследствие на употреба на алкохол или наркотици.

Заблуди

Заблудите се характеризират като вярвания, които не кореспондират на реалността. Нелогичните мисли и самовнушения представляват едни от основните симптоми на шизофрения. Те се разделят в няколко категории.

Параноидни заблуди: Наблюдават се, когато човек започне да вярва, че друг индивид, група или организация се опитва да ги нарани, въпреки че липсват доказателства за подобни действия.

Еротоманни заблуди: Изразяват се в самовнушението на страдащия от психичното заболяване, че друг е влюбен в него, въпреки че липсват доказателства за подобно твърдение. Често обектът на еротоманната заблуда е известна или влиятелна личност.

Соматични заблуди: Когато човек вярва, че страда от болест, въпреки че подобни притеснения са необосновани.

Грандомански заблуди: Когато страдащият от шизофрения силно вярва, че притежава изключителни умения и/или качества (например талант, слава, богатство), въпреки че подобни твърдения не кореспондират на реалността.

Как да помогнете на близък, който страда от шизофрения

Опитайте се да запазите спокойствие, когато наблюдавате или комуникирате с някого, който изпитва халюцинации или заблуди. Ето няколко съвета за оказване на подкрепа на приятел или роднина, който изпитва тези симптоми:

Насърчавайте откритата комуникация

Халюцинациите и заблудите често произлизат от чувства за срам или страх, така че провеждането на продуктивен разговор може да представлява изключително трудно начинание. Направете усилие по спокоен и уравновесен начин да обясните, че не виждате или не чувате това, което страдащият от шизофрения възприема като реалност.

Бъдете търпеливи

Опитайте се да проявите симпатия, защото преживяването на халюцинации е изтощително. Говорете бавно и ясно, като често използвате името на човека, който изпитва заблуда или възприема несъществуващи гледки или звуци. Контролирането на вашето собствено поведение - избягвайте да показвате безпокойство, страх или гняв - ще помогне на халюциниращия да обърне по-голямо внимание на думите ви, отколкото ако реакцията ви е силно емоционална.

Подсилете връзката с реалността

Препоръчително е да не спорите със страдащия от заблуди и/или халюцинации. Вместо това се фокусирайте върху това, което е реално, и направете усилие да задържите вниманието на диагностицирания човек към случващото се в момента.

Поискайте помощ

Ако смятате, че не притежавате уменията или знанията да помогнете на някого, който преживява психотичен епизод, потърсете професионална помощ. Също така е важно да насърчите страдащия от шизофрения да се свърже с професионалист, близък приятел, роднина или група за подкрепа, като избягвате да отправяте заплахи, че вие ще се обадите на някого от тези хора.

Психотичният епизод, включващ халюцинации и заблуди, може да изглежда като страшно и притеснително явление от гледната точка на страничния наблюдател, но навременната и подходяща терапия, комбинирана с подкрепа от членовете на семейството, може да се окаже много ефективна.

Възможно е симптомите никога да не изчезнат напълно, но индивидите, изправящи се пред подобни проблеми, могат да се научат как да ги контролират успешно. Ако някой от вашето обкръжение е с поставена диагноза шизофрения, то тогава е желателно да потърсите информация за симптоматиката на състоянието и да усвоите стратегии и методи за оказване на помощ и подкрепа на близкия ви човек, които страда от психичното заболяване.

Източник: framar.bg