Всеки палет готова продукция - гвоздей в леглото на империалистите — агитационен лозунг в консервен завод

След глад и мизерия - тежка индустриализация! — девиз от начало на 50-те години на 20-ти век

Човекът е главна фигура в животновъдството — лозунг, провесен по стените в АПК

Животновъдството (ни) допринесе за укрепване на населението — констатация от АПК

Проблемите в животновъдството - грижа и дело на цялата общественост — плакат в града

Час по-скоро да прибереме хляба на народа — плакат в ТКЗС

Селянино, изми ли си яйцата? — плакат по стените на ТКЗС

Във всеки дом - добитък — плакат, издаден от Наука и изкуство

Да покрием всички кобилки от нашето село — призив от ранните години на ТКЗС-то

Да издигнем овцевъдството на по-високо равнище — плакат в ТКЗС

Да не оставим неодрусана нито една слива в нашето село — призив за събиране на цялата селскостопанска реколта

Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! — призив за отглеждане на повече селскостопански животни

Във всяка къща - говедо! — лозунг от времето на т.нар. социалистическо самозадоволяване през 80-те години на 20-и век

При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! — агитационна табела

Всеки комсомолец - пример за хулиганите! — надпис върху заводска ограда

Всички десетокласници, които желаят да ходят на бригада, да се прегледат при лекарката — училищна табела

Благодарим ти, партийо любима, за нашето щастливо детство — девиз от училищен коридор

Всяка наша двойка е приятел на нашите врагове — плакат в училище

Не ни е страх от атомната бомба — лозунг от стените на училище

Съветските часовници - най-бързи в света — агитационна реклама

Съветските болни - най-здравите болни в света — плакат в болница

Да не оставим нито един пациент да си отиде без лекарска помощ — лозунг в едновремешните болници

Лекарите се борят за мир, защото те най-добре знаят цената на човешкия живот — плаката в лекарските кабинети и амбулатории

Хвърлянето на отпадъци, яденето на семки и плюенето по улиците е признак на низка култура — улична табела

Граждани, не плюйте по улиците и тротоарите — улична табела

Хигиенизацията - враг на бактериологическата диверсия! — надпис в градска градинка

Мухите са враг на хигиената! Граждани, убивайте мухите! — улична табела в малко градче

Чистотата осигурява здравето на трудещите се - граждани, пазете здравето си и не замърсявайте улиците — улична табела

Здрав дух в здраво социалистическо тяло — лозунг от стадиона на Несебър

Замърсеното тяло поддържа духа неспокоен — плакат в обществена баня

Теляшка бригада за социалистически труд Н.В.Гогол — надпис в обществена баня

Не давайте бакшиш на теляка - той е достоен! — табела от стените на обществените бани

Бакшиша е причина за нарушаване реда и влошаване качеството на теляшката услуга - граждани, не давайте бакшиши — надпис в обществените бани

Бакшишът е еднакво обиден както за този, който го дава, така и за онзи, който го приема — призив в бръснарница

Да влезем в светлото бъдеще с лъснати обувки — девиз от ваксаджиница

Събличай се бързо - и други чакат зад теб — табела във обществена баня

Мечката се мие, чисти във потоците сребристи - има ли за тебе пречка, да постъпваш като мечка! — плакат във фелдшерски кабинет