- Наоколо беше тихо, като че всички бяха измрели...Каква красота!

- Яворов се сбогува със сушата, защото е заклещен на един кораб.

- В стаята гръмко тиктакаше слънчевият часовник.

- Неговите очи с нежност се гледаха едно друго.

- Стихотворението е написано в рима, което нерядко се наблюдава при поетите.

- Генерал Вазов бил истински мъж и спял с обикновените войници.

- Плътността на населението в Австралия е 4 квадратни човека на един... метър.

- Героят вижда как Вардар, Дунав и Марица ще греят в гроба му.

- Първите любовни успехи на Павел били лоши – оженил се.

- Изведнъж въстаникът се сетил, че в джоба си има кремъклийка.

- Тениската на моряка беше разкопчана догоре.

- Поетите на XIX век били леконравни: тях често ги убивали на дуел.

- От него не чу друга ласкава дума, освен глупачка.

- Кълвачът сяда и почва да гризе дървото.

- В клетката е пернатият ми приятел – хамстера.

- По площада, марширувайки, минаха танкове.

- Тръшнах се да спя и ме нападна мисъл.

- Селянинът бил заможен: имал свиня и жена.

- Кравата е голямо животно с четири крака по ъглите.

- Художникът бил поразен от позата на нейното лице.