Каква е еволюционната функция на женския оргазъм? Съществуват множество теории по въпроса. Според някои изследвания контракциите на матката по време на оргазма спомагат за транспортирането на сперматозоидите до яйцеклетката. Много жени обаче не достигат оргазъм по време на половия акт и също така има много жени, които зачеват, без да достигат до сюблимния момент.

Съществуват и по-простички обяснения - например че сексуалното удоволствие стимулира жените да правят повече секс, което от своя страна увеличава шансовете им за забременяване. Или пък че ги мотивира да имат сериозни връзки, което има потенциални ползи при отглеждането на деца.

Учени от Йейлския университет може би са намерили отговора на тази дългогодишна загадка. Според тях някога оргазмът при жените директно е предизвикал овулация по време на секс. В хода на еволюцията обаче тази особеност е изчезнала, пише "Популярна механика".

Днес тази особеност може да се срещне при някои животни, като например камили, котки, зайци и порове. И при хората, и приматите обаче овулацията следва редовен цикъл, който при жените е около 28 дни.

"Някога, в по-ранните етапи на еволюционното развитие, освобождаването на зряла яйцеклетка от яйчника е провокирано в резултат на оргазъм по време на секс. Тоест, кулминацията в половия акт при съвременните жени може да се счита за нещо като еволюционна реликва", отбелязват специалистите.

Учените от Йейлския университет обясняват, че невроендокринният рефлекс, какъвто представлява женският оргазъм, е твърде сложен механизъм, за да няма специфична биологична функция. Проучването им може да даде насоки и за подпомагането на жени, които имат определени проблеми с получаването на удоволствие по време на полов акт.