Нали се сещате за тази приказка: „Преброй до 10 и после говори или действай.“ В повечето случаи това наистина върши работа, за да овладеете гнева си и да реагирате по-спокойно, премерено и осмислено. Но понякога човек просто си изпуска нервите и изрича неща, за които после съжалява.

Нещо подобно е и с интуицията. Интуицията е способност да се придобиват познания без необходимостта от разсъждение и доказване, без разбиране как са придобити тези знания. Терминът се използва и за описание на „мисли и предпочитания, които идват наум бързо и без много разсъждения“.

Вътрешният ви глас ви подсказва, че това решение ще бъде грешно. Или че този човек не ви вдъхва доверие. И все пак пренебрегвате вътрешния си глас и правите това, което се очаква от вас. Замислете се колко пъти сте съжалявали после?

Психолозите казват, че никога не бива да пренебрегвате интуицията си, онова вътрешно чувство, че нещо не е както трябва – дори да не можете да го обясните с думи. Или може би най-вече когато не можете да го обясните с думи.

Според швейцарския психолог Карл Юнг интуицията e в основата на човешкото его и в начина, по който възприемаме себе си и света.

И не, не сте параноични. Трябва да знаете, че тялото ви има способността да улови негативните вибрации. Тоест да реагира на сигналите, които изпраща човекът отсреща. Ако понякога вътре в себе си чувствате, че нещо не е наред с някого или нещо, доверете се на интуицията си.