"Когато се сблъсквате с трудности, не трябва да се отказвате или да бягате. Направете оценка на ситуацията, за да потърсите решение и да повярвате, че всичко се прави за добро. Търпението - това е ключът към победата."       

Ник Вуйчич - австралийски евангелист и презентатор на мотивационни лекции. Роден е със синдрома тетра амелия – рядко заболяване, характеризиращо се с липсата на четирите крайника.