“Само изкуството ще ни спаси да не умрем от истината.” Ницше

Фридрих Ницше (1844 – 1900) е класически филолог, философ и писател. Пише критически трудове на немски по въпроси като религия, морал, съвременната култура, философия и наука, използвайки отличителен стил и проявявайки вкус към метафорите, иронията и афоризмите. Въвежда понятието „свръхчовек“, което възприема и Пенчо Славейков в своите философски поеми.