1. От първи до шести клас се преподава предмет „Пътят към здравия разум“, от който учениците се учат на цивилизовано поведение и здрав разум!

2. Няма повтарящи ученици от първи клас до седми клас, защото целта е образование и прилагане на принципи, а не образование и съхранение на информация!

3. Въпреки че японците се смятат за най-богатите хора в света, не наемат домакини или детегледачки за отглеждане на деца, родителите са тези, които са отговорни преди всичко за възпитанието и образованието на децата!

4. Японски ученици ежедневно в продължение на 15 минути почистват в училищата си заедно с възпитатели, учители и преподаватели, което води до възпитаване на скромно поколение с внимание и отношение към чистота и хигиена!

5. Всеки японски ученик винаги си носи четка за зъби и си мие зъбите след хранене, като по този начин той се учи от ранна възраст как да се грижи за добрата си хигиена и здраве!

6. Учителите се хранят 30 минути преди учениците, за да се уверят, че храната е добра и не е развалена, защото ученикът се смята за бъдещето на страната и трябва да бъде защитен!

7. Човекът, който чисти и който отговаря за боклука, в Япония е известен като „санитарен инженер“ и има висока заплата в долари. За да изпълни изискванията за тази позиция, кандидатът трябва да премине писмен и устен тест (освен интервю за работа)!

8. Забранено е използването на мобилен телефон във влакове, ресторанти и обществени места със затворени пространства. Мобилният телефон трябва да бъде настроен на режим "здрав разум", който е много важен за тях!

Eто така японците показват, че много по-важен от успеха на децата в училище е да развият емпатия, да бъдат научени на съпричастност, да се насърчи добротата, да се открият индивидуалните качества на всеки ученик, изваден от калъпа, да се възпитат у децата трудолюбие и чувство за отговорност.
Японците са разбрали, че един ден в обществото ще им трябва човек, който да подаде на ръка на друг в нужда, да работи съвестно и отговорно, да създаде на свой ред стабилно семейство и да отгледа добри деца, а не такъв, който може да намери корен квадратен.