Учените откриват, че хората, които посвещават времето си на другите, след това чувстват, че имат повече време, както в настоящия момент, така и в бъдеще в сравнение с тези, които са го прекарали за себе си или за го загубили.

„Прекарването на време, посветено на другите, кара хората да се чувстват, че са направили много за дадено време – и колкото повече имат чувството, че са направили, толкова повече време чувстват, че имат.“

Пълноценно прекараното време сякаш се разширява в ума ни, като ни дава илюзията, че разполагаме с достатъчно. Когато прекараме времето си пълноценно, например когато го посветим на някого, това ни кара да се чувстваме по-ефективни и способни.

Разбира се, има нещо като горна граница. За някои хора, например тези, които целодневно полагат грижи за някой друг, е жизнено необходимо да отделят време за себе си. Но за останалите от нас, които непрекъснато чувстваме, че се състезаваме с часовника, може да се окаже полезно да опитаме тази стратегия.

Източник: PsyBlog