Когато иде реч за  езика на тялото, има много грешки, които бихме могли да допуснем. Трудно е да се определи кои от тях са по-лоши - зависи от ситуацията на общуване, събеседника. 

Все пак, Business Insider се допитва по въпроса до д-р Лилиан Глас - експерт в областта и автор на книгата "Токсични хора" ("Toxic People"), издадена в Щатите. Глас казва, че ако трябва да се посочи само една, това е провалът при контакта с очи. 

По думите й когато правим погрешен контакт с очите, изпращаме лошо съобщение и това може да бъде най-влошаващият невербален сигнал, който влияе на впечатлението на другите и пречи при комуникацията ни с тях.

Какви са грешките с поглед? Например прекалено дълго втренчено гледане или постоянно избягване на гледането в очи на хора, с които се запознаваме. Това говори на ответната страна, че сме агресивни или неуверени в себе си, нечестни или груби, дори и да не сме такива. 

Намирането на подходящият баланс на погледа в лицето на събеседника е ключово. Провалът в това е най-вредният език на тялото, който може да имаме.

Прочетете целя текст в Мениджър Нюз.