Когнитивната терапия сама по себе си е най-доброто лечение за социално тревожно разстройство. По-добро от взимането на лекарства и по-добро от съчетанието между лекарства и терапия. Когнитивната терапия е постигнала успешни резултати при 85% от пациентите.

„Поставихме световен рекорд в ефективното лечение на социално тревожни разстройства. – казва ръководителят на изследването проф. Ханс М. Нордал. Това е едно от най-добрите изследвания върху социалната тревожност досега. Провеждането му отне десет години и беше предизвикателство, както в академично отношение, така и по отношение на логистиката, но резултатите са наистина окуражаващи.“

Безпокойството в някои социални ситуации е нормално, но хората, които страдат от социално тревожно разстройство, изпитват трудности да водят нормален живот. В някои случаи, когато са сред непознати, те получават световъртеж, зачервяване и други остри симптоми на тревожност. Често срещана практика е социалната тревожност да се лекува с лекарства.

Пациентите често разчитат повече на медикаментите и не смятат терапията за толкова важна – казва Нордал – Те смятат, че оздравяват заради лекарствата и стават зависими от нещо външно, вместо да се научават да се саморегулират.“

Когнитивната терапия работи, като окуражава хората да приемат чувствата си. В същото време хората се стремят да се фокусират върху това, което искат да кажат и да направят в предизвикателни социални ситуации. Помагаме на пациентите да работят върху собствените си мисли както и реакциите и убежденията, които имат относно тези чувства, обяснява проф. Нордал. Обръщаме внимание на предъвкването и тревожността им за начина, по който се справят в социални ситуации. Умението да регулират вниманието си и умствените задачи са нови елементи с огромен потенциал за тази група пациенти.“

Изследването проследява 100 души в продължение на една година. Когнитивната терапия категорично се е доказала като най-добрият метод за лечение за пациентите с това заболяване.
„Лечението на психични заболявания често не е толкова ефективно, колкото лекуването на счупена кост, но в настоящото изследване показахме, че това лечение може да е също толкова ефективно.“

Източник: PsyBlog