„Дори и да убиваш цял живот, никога няма да изчерпиш враговете си. Но ако потушиш собствения си гняв, ще убиеш единствения си истински враг.“

*Нагарджуна (букв. името му означава „Сребърна змия“) е изтъкнат индийски будистки учител, водеща фигура в Махаяна будизма и създател на школата Мадхямака.