На какъв вид отпуск имат право майките на деца, при положение, че детските градини са затворени, какви са възможностите за издаване на болничен за карантина и как ще се плащат месечните помощи за деца са най-често задаваните въпроси на колцентъра на МТСП. Това съобщиха от пресцентъра на министерството.

Хората могат да се обадят по време на извънредното положение на безплатната телефонна линия на Министерството на труда и социалната политика 0800 88 001. От началото на извънредното положение към екипа на колцентъра се присъединиха доброволци, които предоставят безплатна психологическа подкрепа, пише БТА.

На сайта на министерството могат да бъдат открити и отговорите на най-често задаваните въпроси.

По повод правото на отпуск на майките, от МТСП отговарят, че при затворени детски градини и училища, майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане, независимо от възрастта му, има право по своя преценка да ползва платен или неплатен отпуск. В този случай работодателят е длъжен да разреши ползването на отпуска.

Същите права има и работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му.

По отношение на честото питане могат ли работниците и служителите да бъдат принуждавани да ползват неплатен отпуск, от МТСП информират, че работодателите не могат да принуждават служителите си да ползват неплатен отпуск. Неплатен отпуск може да се ползва само когато работникът или служителят е поискал това. По време на извънредното положение работодателите имат право едностранно да предоставят ползването на половината от платения годишен отпуск.

Хората се интересуват и дали работниците и служителите имат право на допълнителен отпуск във връзка с извънредното положение. От МТСП посочват, че Законът за мерките и действията по време на извънредното положение не предвижда нов вид "допълнителен" отпуск.

По отношение на правото на работниците и служителите да ползват платен годишен отпуск, от МТСП разясняват, че работниците и служителите имат право да ползват платен годишен отпуск без разрешение от работодателя само ако попадат в обхвата на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и попадат сред следните категории: бременна работничка или служителка, както и работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро; майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му; работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му; работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст; работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто; трудоустроен работник или служител; работник или служител, който страда от заболяване (исхемична болест на сърцето, активна форма на туберкулоза, онкологично заболяване, професионално заболяване, психично заболяване, захарна болест. Всички останали работници и служители ползват платен годишен отпуск с разрешение от своя работодател.

Често питане е и дали по време на извънредното положение ще се изплаща месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания. От МТСП отговарят, че хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им, определени в индивидуалната оценка по реда на Закона за хората с увреждания. Тази оценка се издава за срока, посочен в експертното решение за определяне процента на трайно намалената работоспособност или вида и степента на увреждане.

Хората с определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто, установени след навършване на пенсионна възраст, както и хората, навършили пенсионна възраст в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК) ползват правата по закона пожизнено независимо от определения в експертното решение срок. Срокът на действие на индивидуалната оценка в тези случаи, както и издадена такава въз основа на пожизнено експертно решение е 5 години от датата на издаването й.